Eerste Hulp Bij Acties
ENGLISH

INTRODUCTIE

ORGANISATIE EN GESCHIEDENIS

EERSTE HULP REGELS EN ADVIES

DEMONSTRATIE TIPS

LINKS

CONTACT


Al lange tijd kent Nederland het principe van EHBA, Eerste Hulp Bij Akties. Dit houdt in dat er mensen zijn die eerste medische/verzorgende hulp verlenen tijdens demonstraties en akties en duidelijk achter de ideologieën van de demonstranten staan. Hoewel ze zich medisch neutraal opstellen, kiezen ze wel duidelijk partij voor de demonstranten. Zo zullen ze bijvoorbeeld niet meedoen aan betogingen met een extreem-rechts ideologisch karakter, maar zullen altijd (tijdens demonstraties) diegene helpen die op dat moment het hardste hulp nodig heeft. Daarbij zijn we zoveel mogelijk onafhankelijk en proberen we het liefst zelf op te lossen binnen onze grenzen van kennis en mogelijkheden.

Algemene EHBO-regels worden aangepast aan situaties die tijdens demonstraties of akties kunnen ontstaan. Daar waar gewone EHBO-verenigingen, Rode Kruis en ambulances zich snel achter de politielinies zullen verschuilen, zal de EHBA zich juist meer ophouden aan de andere kant van de linie, daar waar de klappen vallen en de gewonden zijn. Om gewonden zo snel mogelijk uit de gevarenzone te kunnen halen en te helpen, zonder dat ze gelijk in de handen van de autoriteiten hoeven te vallen.

Met de opkomst van de andersglobalisatie beweging is het EHBA gebeuren op internationaal vlak ook steeds beter georganiseerd. Internationaal wordt meestal gesproken van de zogenaamde Streetmedics. Zo zullen we ook internationaal onze activiteiten voortzetten.

Als er een demonstratie of aktie wordt georganiseerd, denk dus de volgende keer dat er altijd ongelukken kunnen gebeuren! We zijn een organisatie die niet deze ongelukken voorkomt, maar wel een die de schade zoveel mogelijk beperkt. Mocht er behoefte aan eerste hulp worden verwacht, waarschuw dan ons van te voren, zodat we een goede voorbereiding kunnen maken. Voor inlichtingen en contact zie bij het hoofdstuk "contact".


We zijn altijd nog op zoek naar iedereen met medische ervaring (bv EHBO diploma) en iets meer wil doen tijdens demonstraties. Voor meer informatie kijk ook op het hoofdstuk "contact".